Omgeving model

Een zonnige avond in Zeeland

In de bovenstaande clip is het een mooie rustige zomeravond voor een helikoptervlucht over de haven van Vlissingen Oost, Zeeland, in Nederland.

Gebruik van een omgevingsmodel

  • Specifieke grootschalige projecten in de omgeving
  • Camerabeweging en inhoud vooraf gepland en rendered
  • 'Fotorealistische' presentatie van uw project in zijn omgeving
  • Weers- en lichtomstandigheden aangepast aan het project
  • Inzoomen op bepaalde bedrijven of locaties

WIJST OP UW PROJECT

Deze clip toont een typische 360-graden fly-around op hoog niveau. Een fly-over vanuit elke richting kan ook worden weergegeven vanuit hetzelfde 3D-model omdat we een gedetailleerde digitale 3D-omgeving van Vlissingen Oost hebben. Door nog een 3D-model van uw daadwerkelijke projectontwikkeling te maken en de twee modellen te combineren, kunnen we uw project nu in context weergeven met zijn echte omgeving.

Soms kan het omgevingsmodel worden hergebruikt en bijgewerkt voor nieuwe projecten, zoals meerdere keren is gebeurd met Vlissingen Oost.